Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)


Met ingang van 1 januari 2020 regelt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) dat het normale arbeidsrecht ook van toepassing zal zijn op ambtenaren. Door de normalisering zijn er belangrijke veranderingen.

Tweezijdige arbeidsovereenkomst
Tot nu toe kregen ambtenaren een eenzijdige aanstelling. Een ambtelijke aanstelling is een eenzijdig besluit dat wordt genomen door de overheidswerkgever waar de werkzaamheden worden verricht. Een handtekening of een andere vorm van instemming van de ambtenaar is derhalve niet nodig voor het tot stand komen van de arbeidsrelatie. Met de Wnra komt er een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Ontslagbescherming
Bij ontslag gaat het private arbeidsrecht gelden. Dat betekent dat het UWV vooraf toestemming moet geven als de werkgever de werknemer wil ontslaan bij reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij andere redenen voor ontslag moet de werkgever op basis van het private ontslagrecht naar de kantonrechter voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Geen ontslag tijdens ziekte
Op dit moment kan een werknemer tijdens ziekte ontslagen worden door bijvoorbeeld een reorganisatie. Met ingang van de Wnra is dit niet meer mogelijk. Ontslag is niet meer mogelijk tijdens de eerste twee jaar van volledige arbeidsgeschiktheid of tijdens de eerste drie jaar bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De Wnra betekent met name een verandering in rechten en plichten bij het overeenkomen en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Er zijn ook veel zaken die niet veranderen. Zo heeft de Wnra geen invloed op de dagelijkse gang van zaken in het werk en veranderen de arbeidsvoorwaarden niet. Ook behouden de werknemers de speciale status van ambtenaar.