Werkzaamheden laten verrichten voor ingangsdatum arbeidsovereenkomst


In de praktijk komt het wel eens voor: een werkgever laat een nieuwe werknemer ter kennismaking al enkele werkzaamheden verrichten. De werknemer verricht deze werkzaamheden al voor het ingaan van zijn of haar arbeidsovereenkomst en ontvangt hier loon voor. Tijdens de proeftijd besluit de werkgever de arbeidsovereenkomst te beëindigen en zegt de arbeidsovereenkomst op de laatste dag van de proeftijd op. Er ontstaat een discussie tussen werknemer en werkgever. De werknemer is namelijk van mening dat de proeftijd al was afgelopen.

Doordat de werknemer eerder is begonnen met het verrichten van arbeid dan dat overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst, kan het zijn dat de proeftijd is gestart bij aanvang van de werkzaamheden. De proeftijd loopt in beginsel vanaf het moment dat werknemer feitelijk werkzaamheden verricht. Er moet dan wel sprake zijn van het verrichten van werkzaamheden die passen binnen de bedongen arbeid zodat werkgever de gelegenheid wordt geboden een beeld te krijgen van het functioneren en de kwaliteiten van werknemer. Door de werknemer eerder te laten starten, loop je als werkgever het gevaar dat de afgesproken proeftijd ongemerkt is verlopen en in het ergste geval niet eens meer geldig is. Opzegging van de arbeidsovereenkomst is dan niet regelmatig en daarmee loopt de arbeidsovereenkomst door voor de duur die partijen zijn overeengekomen. Wees daarom voorzichtig met het laten verrichten van werkzaamheden voorafgaand aan het dienstverband.

Daarnaast kan het eerder laten verrichten van de werkzaamheden ook gevolgen hebben voor de ketenregeling. Zo heeft een kantonrechter reeds geoordeeld dat een proefdag in de horeca meetelt in de keten als de werknemer loon ontvangt voor die dag.

Start een werknemer eerder met zijn werkzaamheden dan in eerste instantie is overeengekomen en wil je weten of dit gevolgen heeft? Neem contact met ons op.