Waarom is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (juist nu) belangrijk?


In de nog steeds krappe arbeidsmarkt wordt er in organisaties veel tijd en moeite geïnvesteerd in het werven van nieuwe medewerkers en het behouden van de huidige medewerkers. Daarbij speelt de tevredenheid van de medewerkers een grote rol. Werkgevers proberen de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te vergroten om zo medewerkers te werven en te behouden én de productiviteit te verhogen. Eén van de beste manieren om de tevredenheid van medewerkers te peilen, is door middel van goed opgezette vragenlijsten of enquêtes. Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt het gevoel van tevredenheid gemeten en alleen al door naar de mening van medewerkers te vragen, wordt hun betrokkenheid bij de organisatie groter.

Hoe wordt de tevredenheid van medewerkers gepeild?
Medewerkerstevredenheidsonderzoeken verschillen per organisatie en zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte en het type organisatie. Ze moeten in ieder geval gericht zijn op de tevredenheid van medewerkers en hun houding ten opzichte van de uitvoering van het werk. Andere onderwerpen die meestal in meer of mindere mate aan de orde komen zijn: communicatie, de ondersteuning van medewerkers, de verdeling van de werklast, waardering en erkenning van het management, de bedrijfscultuur, de bedrijfsmissie, de samenwerking met teamleden en ontwikkelmogelijkheden.

Anonieme enquêtes leveren de meest eerlijke antwoorden op maar organisaties kunnen ook kiezen voor andere methodes die wellicht beter bij hen passen. De leidinggevende kan bijvoorbeeld ook persoonlijk een aantal vragen stellen aan een kleine groep medewerkers of u verzamelt dit soort feedback tijdens exitgesprekken met vertrekkende medewerkers.

Voor het opstellen van een enquête, is het belangrijk in het oog te houden dat deze bedoeld is om eerlijke en oprechte antwoorden op uw vragen te krijgen. Zorg er dus voor dat de vragen helder en goed te begrijpen zijn. Stel open vragen en duw respondenten niet in een bepaalde richting. Maak de vragen informeel en direct. Vermijd te zakelijk taalgebruik. Bied bij de antwoordmogelijkheden ook opties voor als de respondent ergens geen gevoel bij heeft (“neutraal” of “maakt niet uit”). Meerkeuzevragen kunnen gecombineerd worden met open vragen.

Opvolgen is essentieel
Nadat de enquêtegegevens zijn verzameld en geanalyseerd, beschikt u over waardevolle informatie over de mate van tevredenheid van de medewerkers. Daar moet u natuurlijk wel gebruik van maken. Enquêtes zijn niet alleen bedoeld om medewerkers het gevoel te geven dat ze worden gehoord. Doe ook daadwerkelijk iets met de resultaten en doe dit op tijd, zodat medewerkers ervaren dat het management belang hecht aan de behoeften van de medewerkers.

Wees transparant
Breng medewerkers op de hoogte van de bedrijfsbrede resultaten van enquêtes. Maak serieuze plannen voor verandering. Neem de gegevens grondig door en ga op zoek naar tekenen van ontevredenheid en zinvolle suggesties voor verandering die positief zijn voor de organisatie.
Voer vervolgenquêtes uit. Zijn er veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van de eerste enquête? Meet dan met een nieuwe enquête of deze veranderingen het gewenste resultaat hebben gehad: een verbeterde medewerkerstevredenheid.

Als bedrijven enquêtes gebruiken omdat ze de tevredenheid van medewerkers echt willen beoordelen en erachter willen komen waar hun personeel tevredener van wordt, levert dat vaak meer betrokkenheid en productiviteit op. Naarmate het vertrouwen groeit, wordt de kans ook groter dat medewerkers eerlijke feedback blijven geven die kan bijdragen aan een waardevolle relatie voor beide partijen.

Wij helpen u graag bij het opzetten en uitvoeren (gegarandeerd anoniem als u dat wenst) van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, inclusief de analyse van de resultaten en meedenken over gewenste veranderingen in de organisatie.