Voorwaarden TOGS regeling


De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een maatregel van het kabinet om ondernemers te helpen die door het coronavirus en de daarop genomen maatregelen specifiek zijn getroffen. Ondernemers die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen eenmalig € 4.000,- (belastingvrij).

Het betreft een gift naast de andere maatregelen die het kabinet heeft genomen, zoals  tegemoetkoming loonkosten (NOW) en verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten.

Aanvragen kunnen door ondernemers online worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 17:00 uur.

De regeling geldt voor specifieke sectoren. In eerste instantie was het alleen mogelijk voor onder andere eet- en drinkgelegenheden, haar- en schoonheidsverzorging, evenementenlocaties, bioscopen, rijschoolhouders, fitnesscentra, sportclubs, sauna’s, reisbureaus en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen om een aanvraag in te dienen. De regeling is per 30 maart 2020 uitgebreid. Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen nu de tegemoetkoming aanvragen. Om aanspraak te maken op deze regeling moet de hoofdactiviteit van de onderneming overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. Op de website van de RVO is een zoektool voor deze SBI-codes beschikbaar.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming, zoals die op 15 maart 2020 in het handelsregister geregistreerd stond, moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes.
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het handelsregister.
 • De onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000,-.
 • De ondernemer verklaart ten minste € 4.000,- aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput, komen niet in aanmerking voor de regeling.
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.
 • De onderneming is buiten de woning gevestigd (met uitzondering van bijvoorbeeld een café waarvan de eigenaar, huurder of pachter boven de zaak woont)

De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 4.000,- per onderneming (en niet per vestiging).

Het RVO probeert binnen twee weken een besluit te nemen. Na een positief besluit wordt er binnen enkele werkdagen uitbetaald.

De aanvragen worden achteraf gecontroleerd. Indien er bij de controle geconstateerd wordt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan kan het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd worden. Dit kan tot vijf jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Heeft u vragen over deze regeling, neem dan contact met ons op.