Verdere uitbreiding ouderschapsverlof


De Wet arbeid en zorg (WAZO) beoogt de combinatie tussen werk en privé voor de werkenden (beter) mogelijk te maken. Dit in combinatie met bijvoorbeeld de Wet flexibel werken. De verschillende soorten van verlof zijn in beweging. Zo is in 2019 het geboorteverlof voor de partner geïntroduceerd in plaats van het kraamverlof en is deze regeling in 2020 uitgebreid met het aanvullend geboorteverlof.

Met ingang van 2 augustus 2022 wordt het verlof rondom kinderen weer verder uitgebreid. Dan kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 weken van hun ouderschapsverlof betaald opnemen tegen een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon.

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij.

 • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken. Bij de geboorte van een meerling kan dit zelfs een veelvoud van 9 weken zijn.
 • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
 • Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.
 • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.
 • De uitkering betaald ouderschapsverlof kan door de werkgever bij het UWV worden aangevraagd, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.
 • De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon. De uitkering is nooit hoger dan 70% van het maximumdagloon.
 • Over betaald ouderschapsverlof bouwt de werknemer vakantiedagen op. Of er pensioenopbouw plaatsvindt, hangt af van de afspraken met de pensioenuitvoerder.

Dit brengt ons in grote lijnen op de volgende verlofvormen waar ouders gebruik van kunnen maken:

 • 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof (volledig betaald) voor de moeder;
 • een dag calamiteitenverlof op de dag van de bevalling voor de partner (100% betaald);
 • een week geboorteverlof voor de partner (100% betaald);
 • vijf weken aanvullend geboorteverlof voor de partner (betaald, 70% (maximum) dagloon);
 • ouderschapsverlof (26 maal de arbeidsduur per week voor ieder kind tot 8 jaar, onbetaald en vanaf 2 augustus 2022 voor 9 van de 26 weken in het eerste levensjaar van het kind een uitkering aan te vragen bij het UWV).

Door de invoering van betaald ouderschapsverlof kunnen werknemers rond een geboorte langdurig vrij nemen en daarbij (deels) hun loon doorbetaald krijgen. Het is voor werkgevers daarom verstandig om alvast na te denken over oplossingen, zoals tijdelijke vervangingen, een flexibele schil en flexibiliteit in taken. Zeker voor wat betreft de HR-functie in uw organisatie kunnen wij u daarbij helpen zoals u van ons gewend bent: met ondersteuning bij een project of ter tijdelijke vervanging van uw gehele HR-functie, voor een paar weken, een paar maanden of langer.