SLIM-regeling


Door het invoeren van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb stimuleren. Het moet vanzelfsprekend worden om te ontwikkelen tijdens het werkende leven. Binnen kleinere bedrijven is hier over het algemeen vaak minder tijd, geld of kennis voor.

Het kabinet trekt jaarlijks 48 miljoen euro uit voor de SLIM-regeling. Hierbij kunnen mkb-werkgevers een subsidie aanvragen van maximaal € 24.999,-.

Voor mkb-bedrijven is het vanaf 2 maart 2020 tot en met 31 maart 2020 mogelijk om subsidie aan te vragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadvies voor medewerkers aan te vragen of vaardigheden van medewerkers up-to-date te houden. Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden in het mkb een aanvraag doen. Binnen de sectoren landbouw, horeca en recreatie staat ontwikkeling minder centraal. Daarom geldt deze regeling ook voor de grootbedrijven uit deze sectoren.

Naast het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadvies voor werkenden in de onderneming, biedt de regeling ook ruimte voor het ontwikkelen of invoeren van een methode om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een systeem voor ontwikkelgesprekken of het oprichten van een bedrijfsschool.

Het aanvragen van de subsidie kan nog tot en met 31 maart 2020 via www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.