Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)


De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

Wat zijn de voorwaarden om de tegemoetkoming TOFA te krijgen?

  • De flexwerker was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • Het sv-loon van de flexwerker over februari 2020 was minimaal € 400.
  • Het sv-loon van de flexwerker over maart 2020 was minimaal € 1.
  • Het sv-loon van de flexwerker over april 2020 was maximaal € 550.
  • Het sv-loon van de flexwerker over april 2020 was minimaal 50% lager dan het sv-loon over februari 2020.
  • De flexwerker kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in de inkomsten.
  • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis is de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

Alle inkomsten waarover belastingen en sociale verzekeringspremies worden betaald, tellen mee voor het sv-loon (sociale verzekeringsloon). Er is geen recht op TOFA in het geval er uitkeringen of tegemoetkomingen zijn ontvangen in de maand april 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming TOFA is € 1.650 bruto. Dat is € 550 bruto per maand over de periode maart, april en mei 2020. De tegemoetkoming wordt in 1 keer uitbetaald. Voor het vaststellen van de inkomsten voor deze periode wordt er gekeken naar de inkomsten die zijn opgegeven bij de Belastingdienst.

De tegemoetkoming TOFA telt mee met het bruto jaarinkomen van 2020. De tegemoetkoming dient dus meegenomen te worden bij de belastingaangifte.

Voor flexwerkers is het mogelijk om een aanvraag in te dienen van maandag 22 juni tot en met 22 juli 2020. De aanvraag kan middels het aanvraagformulier op de website van het UWV. Het UWV streeft ernaar om binnen 4 weken na de aanvraag een beslissing te sturen. Als de tegemoetkoming TOFA wordt toegewezen, dan betaalt het UWV het bedrag binnen 10 kalenderdagen.