Privacybeleid


www.apb.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Adviesbureau APB kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Adviesbureau APB, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Adviesbureau APB verstrekt. Adviesbureau APB kan de volgende persoonsgegevens verwerken
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Adviesbureau APB Gegevens nodig heeft?

Adviesbureau APB verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang Adviesbureau APB gegevens bewaart
Adviesbureau APB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Adviesbureau APB maakt namelijk doelgroepen mede door uw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen

Adviesbureau APB verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Adviesbureau APB een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Adviesbureau APB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Adviesbureau APB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Adviesbureau APB gebruikt cookies om www.apb.nl te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor Advertentie netwerken zoals Google AdWords. Deze externe website die zich in het netwerk van deze derden partijen bevinden kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. Adviesbureau APB heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacy beleid van Adviesbureau APB is hierop niet van toepassing. Wanneer u verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat u de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@apb.nl. Adviesbureau APB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Adviesbureau APB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Adviesbureau APB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Adviesbureau APB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Adviesbureau APB op via info@apb.nl.

Adviesbureau APB  is als volgt te bereiken:
– Postadres: Princenhagelaan 1A2, 4813 DA Breda
– Vestigingsadres: Princenhagelaan 1A2, 4813 DA Breda
– Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 11070437
– Telefoon: +31 (0) 76 3030 793
– E-mailadres: info@apb.nl