Performance management


Iedereen heeft wel eens iets over performance management gehoord, maar wat is het precies en waarom zou je daar als organisatie tijd in investeren?

Performance management omvat meer dan een beoordelings- en gesprekscyclus. Het is een continu proces waarbij zowel de prestaties van de medewerkers als de doelen van de organisatie centraal staan. Het proces is gericht op het motiveren van medewerkers in een organisatie om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de belangrijkste doelen van de organisatie. Daarbij worden de prestaties van medewerkers in lijn gebracht met de doelen van de organisatie, oftewel een proces waarin organisatie en individu met elkaar worden verbonden.

Performance management kan worden ingedeeld op individueel niveau en organisatieniveau. Op individueel niveau gaat het over het formuleren van individuele doelstellingen en acties om die doelen te bereiken. Daarvan zijn het ontwikkelen van de benodigde competenties en het evalueren van prestaties een onderdeel. Op organisatieniveau gaat performance management voornamelijk over het formuleren van de strategie.

De cyclus van performance management kan ingedeeld worden in vier stappen. De eerste stap heeft betrekking op het formuleren van de organisatie- en/of teamdoelstellingen. Deze doelstellingen komen voort uit de missie en de strategie van de organisatie. Vervolgens worden in de tweede stap per functie functiedoelstellingen geformuleerd. Op basis van deze doelstellingen worden de persoonlijke doelstellingen voor de medewerker vastgesteld. Het is belangrijk dat de benodigde competenties hier op aansluiten. Gedurende de derde stap is de medewerker aan de slag, maar dient er tussentijds aandacht te worden besteed aan het meten van de resultaten en de voortgang van de prestaties van de medewerker. Feedback kan binnen deze stap van toegevoegde waarde zijn. Het zorgt voor meer inzicht in de kwaliteiten van de medewerker. In de laatste stap wordt gekeken naar wat er bereikt is, wat er nog moet worden gedaan en welke maatregelen genomen moeten worden om de doelen te behalen. Op basis van de evaluatie zullen de persoonlijke ontwikkeldoelen worden bijgesteld en start de cyclus weer opnieuw.

De medewerker krijgt door performance management meer inzicht in wat er van hem verwacht wordt en op welke manier hij of zij zich kan ontwikkelen binnen de organisatie. Door de persoonlijke doelen van de medewerker af te stemmen op de strategie en missie van de organisatie, zullen de prestaties van de medewerker uiteindelijk bijdragen aan het succes van de organisaties. Tevens kan performance management de basis bieden voor het beoordelen en belonen van medewerkers.

De performance management cyclus dient op de organisatie te worden afgestemd. Daarbij zal gekeken moeten worden op welke manier performance management van toegevoegde waarde kan zijn voor de organisatie en, indien gewenst, op welke manier het huidige beoordelingssysteem en beloningssysteem daarin een rol kan spelen.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden om performance management toe te passen binnen jullie organisatie? Neem dan contact met ons op via info@apb.nl of telefonisch via 076-3030793.