Onterecht ontslag op staande voet


Een ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig als werkgever de arbeidsovereenkomst niet onverwijld (onmiddellijk) heeft opgezegd, niet om een dringende reden heeft opgezegd of zonder onverwijlde mededeling heeft opgezegd. Als een werknemer onterecht op staande voet is ontslagen, dan heeft hij twee mogelijkheden. De werknemer kan de rechter verzoeken om de opzegging (het ontslag op staande voet) te vernietigen of een vergoeding toe te kennen. Bij het vorderen van schadevergoedingen heeft de werknemer in bepaalde situaties recht op een combinatie van ontslagvergoedingen: de gefixeerde vergoeding, een billijke vergoeding en de transitievergoeding. Dit is afhankelijk van reden van het ontslag op staande voet, persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de arbeidsovereenkomst.

Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van werknemer (art. 7:673 lid 7 sub c BW).

De gefixeerde vergoeding kan door de werknemer worden gevorderd voor het niet in acht nemen van de opzegtermijn (de arbeidsovereenkomst is onregelmatig opgezegd). Deze gefixeerde vergoeding is gelijk aan het loon tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst zou zijn geëindigd als de opzegtermijn in acht zou zijn genomen.

Ook kan de werknemer om een billijke vergoeding verzoeken. Door het verlenen van een niet-rechtsgeldig ontslag op staande voet heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld omdat is opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW. Na een ontslag op staande voet hangt het van de situatie af of in hoger beroep een billijke vergoeding wordt toegekend. De hoogte van de billijke vergoeding wordt door de rechter bepaald. De rechter is niet verplicht om een billijke vergoeding toe te kennen, maar hij moet dan wel inzicht geven in omstandigheden die tot de beslissing hebben geleid. Het kan ook zo zijn dat de rechter geen billijke vergoeding toekent als de gefixeerde schadevergoeding en transitievergoeding toereikend zijn.

Bij een onterecht ontslag op staande voet kunnen de gevolgen voor de werkgever groot zijn. Wil je weten of het gegeven ontslag op staande voet aan de voorwaarden voldoet of wil je meer weten of de soorten vergoedingen die er zijn?

Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via info@apb.nl of telefonisch op 076 3030 793.