NOW 3.0


Recent heeft het kabinet bij Kamerbrief een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden gepresenteerd. Het nieuwe pakket volgt op twee eerdere pakketten.

In het nieuwe pakket wordt gesproken over het verlengen van de NOW met negen maanden. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0) loopt 1 oktober 2020 af, maar het coronavirus stopt dan (helaas) niet. Het blijft voorlopig een aanhoudende impact hebben op de samenleving en economie. Het kabinet is van mening dat het van belang is om bedrijven en werknemers te blijven steunen om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Tegelijkertijd zullen bedrijven en werknemers zich samen moeten voorbereiden op de nieuwe economische realiteit. Het kabinet heeft daarom besloten om de NOW te verlengen tot en met 30 juni 2021 met de NOW 3.0.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW 2.0?

  • De NOW 3.0 geldt tot en met 30 juni 2021. De NOW wordt verlengd met drie tijdvakken van drie maanden (oktober/november/december, januari/februari/maart en april/mei/juni). In het eerste tijdvak komen bedrijven in aanmerking die een omzetdaling hebben van ten minste 20 procent. Vanaf 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30 procent.
  • Het vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam afgebouwd. In het eerste tijdvak bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80 procent, in het tweede tijdvak 70 procent en in het derde tijdvak 60 procent.
  • Het kabinet wil bedrijven met langdurige omzetverlies de mogelijkheid bieden om de loonsom geleidelijk te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Het vrijstellingspercentage in het eerste tijdvak bedraagt 10 procent, in het tweede tijdvak 15 procent en in het derde tijdvak 20 procent. Deze daling kan op verschillende manieren tot stand komen, zoals bijvoorbeeld door natuurlijk verloop of individuele afspraken met werknemers.
  • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag, wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken van drie maanden gelijk zijn aan de NOW 1.0 en 2.0 (maximaal tweemaal het dagloon). In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal eenmaal het dagloon.

Voor deelname aan de NOW 3.0 is het niet van belang of er al is deelgenomen aan de andere NOW-regelingen. De precieze voorwaarden van de NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.

Naast de NOW zijn ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verlengd tot en met 30 juni 2021. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. Ondernemers kunnen daarnaast nog tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt dit uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af.