NL Leert Door


In een kamerbrief heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van het crisispakket NL Leert Door.

Vanaf begin augustus kunnen werkenden en niet-werkenden kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur kan ondersteunen bij het kiezen van de juiste scholing of hulp bieden bij het solliciteren maar de loopbaanadviseur zal ook inzicht geven in de kansen die er op dit moment in de arbeidsmarkt zijn door middel van een arbeidsmarktscan.

Daarnaast kunnen werkenden en niet-werkenden vanaf dit najaar ook kosteloos (online) scholingstrajecten volgen. Het kan daarbij gaan om kortdurende cursussen om een specifieke vaardigheid te leren, vakgerichte bijscholing of een eerste module van een langer omscholingstraject. Zo kunnen mensen vaardigheden leren om ander werk te kunnen verrichten binnen de organisatie waar ze al werkzaam zijn of om beter inzetbaar te worden bij andere bedrijven.

Om gebruik te maken van de scholingsmogelijkheden dienen deelnemers zich aan de melden bij een deelnemende opleidingsinstantie.

De uitwerking van deze twee subsidieregelingen (inzet door ontwikkeladvies en inzet van online scholing) zullen in de komende periode verder gepubliceerd worden. Het kabinet wil dat zo veel mogelijk werkenden en niet-werkenden op de hoogte zijn van de kansen die het pakket biedt om zonder kosten ontwikkeladvies en online scholing te kunnen volgen. Daarom zal er de komende periode extra aandacht aan worden besteed.