Nieuws


Het meeste actuele HR Nieuws vindt u hier. Adviesbureau APB houdt u regelmatig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van HR met een vertaalslag naar de praktijk.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op dinsdag 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. De wetswijziging moet zorgen voor meer evenwicht op de…

Read More

Arbeidsvoorwaardennotitie 2019

Wij hebben dit jaar ervoor gekozen om de macro-economische cijfers en de uitwerking van het op Prinsjesdag aangekondigde regeringsbeleid wat…

Read More

De WAB, een wetsvoorstel met impact op HR

Vóór de zomer gaat er een wetsvoorstel naar de Raad van State om vervolgens door de Tweede Kamer behandeld te worden. Nu is dat niet zo vreemd...

Read More

Organisaties met afstand tot de sollicitatiemarkt

Afstand tot de arbeidsmarkt is een bekend begrip, het geeft aan dat een sollicitant een langere tijd thuis zit en moeite heeft met het vinden van een…

Read More

Elke organisatie is aan verandering onderhevig!

Of je nu wilt of niet, veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer, dwingender en vragen om een reactie. Te laat reageren, levert heel veel…

Read More

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Omtrent het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd is in de afgelopen periode veel gewijzigd. Hieronder geven we een overzicht van de op dit…

Read More

Europese Privacywet en de invloed op uw organisatie

Vanaf 25 mei 2018 zal in heel Europa de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. Nieuwe regelgeving voor alle EU…

Read More