Nieuws


Het meeste actuele HR Nieuws vindt u hier. Adviesbureau APB houdt u regelmatig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van HR met een vertaalslag naar de praktijk.

De werkkostenregeling (WKR) in 2020

Per 1 januari 2020 kent de werkkostenregeling een tweeschijvenstelsel. Werkgevers krijgen extra budget in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Read More

Einde slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft begin november een einde gemaakt aan slapende dienstverbanden. Het is voor werkgevers niet meer mogelijk om de transitievergoeding…

Read More

WNRA 2020

Per 1 januari gaat ook de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in. Door de WNRA krijgen ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten…

Read More

Arbeidsvoorwaardennotitie 2020

Wij willen onze relaties (blijven) verrassen met nieuws en feiten op HR gebied. Vandaar deze versie van onze arbeidsvoorwaardennotitie: een versie…

Read More

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op dinsdag 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. De wetswijziging moet zorgen voor meer evenwicht op de…

Read More

Arbeidsvoorwaardennotitie 2019

Wij hebben dit jaar ervoor gekozen om de macro-economische cijfers en de uitwerking van het op Prinsjesdag aangekondigde regeringsbeleid wat…

Read More

De WAB, een wetsvoorstel met impact op HR

Vóór de zomer gaat er een wetsvoorstel naar de Raad van State om vervolgens door de Tweede Kamer behandeld te worden. Nu is dat niet zo vreemd...

Read More

Organisaties met afstand tot de sollicitatiemarkt

Afstand tot de arbeidsmarkt is een bekend begrip, het geeft aan dat een sollicitant een langere tijd thuis zit en moeite heeft met het vinden van een…

Read More

Elke organisatie is aan verandering onderhevig!

Of je nu wilt of niet, veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer, dwingender en vragen om een reactie. Te laat reageren, levert heel veel…

Read More

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Omtrent het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd is in de afgelopen periode veel gewijzigd. Hieronder geven we een overzicht van de op dit…

Read More

Europese Privacywet en de invloed op uw organisatie

Vanaf 25 mei 2018 zal in heel Europa de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. Nieuwe regelgeving voor alle EU…

Read More