Nieuws


Het meeste actuele HR Nieuws vindt u hier. Adviesbureau APB houdt u regelmatig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van HR met een vertaalslag naar de praktijk.

Een wendbare organisatie met behulp van strategische personeelsplanning, juist nu!

Wij begeleiden organisaties op het gebied van strategische personeelsplanning en leveren hierbij maatwerk.

Read More

Onterecht ontslag op staande voet

Een werknemer kan in bepaalde situaties aanspraak doen op een combinatie van vergoedingen bij een onterecht ontslag op staande voet.

Read More

PSA-beleid verplicht voor de werkgever

Op grond van de Arbowet ben je als werkgever verplicht om een beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voeren.

Read More

Arbeidsvoorwaardennotitie 2021

Met onze arbeidsvoorwaardennotitie informeren en ondersteunen wij u graag bij het vormgeven van uw arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2021.

Read More

NOW 3.0

Het kabinet heeft in een kamerbrief het steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden gepresenteerd. Het coronavirus heeft een aanhoudende…

Read More

NL Leert Door

Het crisispakket NL Leert Door geeft werkenden en niet-werkenden de mogelijkheid om ontwikkeladviezen aan te vragen bij gekwalificeerde…

Read More

Regeling voor flexwerkers (TOFA)

Flexwerkers die door de coronacrisis financieel zijn geraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA.

Read More

Corona-noodpakket 2.0

Het kabinet heeft op 20 mei 2020 aanpassingen in de huidige regelingen en een aantal nieuwe regelingen gepresenteerd.

Read More

Wetsvoorstel: uitbreiding ouderschapsverlof 2022

Er wordt door het kabinet momenteel gewerkt aan een uitbreiding van het ouderschapsverlof.

Read More

WKR tijdelijk opnieuw verhoogd

Om werkgevers tegemoet te komen verhoogt het kabinet tijdelijk de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR).

Read More

Voorwaarden TOGS regeling

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een maatregel van het kabinet om ondernemers te helpen.

Read More

Update regeling NOW

Inmiddels is vastgesteld dat het loket voor de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) per 6 april open zal zijn.

Read More

Steunmaatregelen

Het kabinet heeft 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus extra en uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

Read More

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het Kabinet heeft een nieuwe tijdelijke maatregel geïntroduceerd: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Read More

SLIM-regeling

Door het invoeren van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in…

Read More

Wet arbeid en zorg (WAZO)

De Wet arbeid en zorg (WAZO) bevat alle bijzondere vormen van verlof. Het doel van deze wet is het mogelijk maken van een combinatie tussen werk en…

Read More

Nieuwe regeling onwerkbaar weer

De consequenties van onwerkbare weersomstandigheden zijn in de regel voor de rekening van de werkgever. Ze vallen onder de bedrijfsrisico’s en de…

Read More

De werkkostenregeling (WKR) in 2020

Per 1 januari 2020 kent de werkkostenregeling een tweeschijvenstelsel. Werkgevers krijgen extra budget in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Read More

Einde slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft begin november een einde gemaakt aan slapende dienstverbanden. Het is voor werkgevers niet meer mogelijk om de transitievergoeding…

Read More

WNRA 2020

Per 1 januari gaat ook de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in. Door de WNRA krijgen ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten…

Read More

Arbeidsvoorwaardennotitie 2020

Wij willen onze relaties (blijven) verrassen met nieuws en feiten op HR gebied. Vandaar deze versie van onze arbeidsvoorwaardennotitie: een versie…

Read More

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op dinsdag 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. De wetswijziging moet zorgen voor meer evenwicht op de…

Read More

Arbeidsvoorwaardennotitie 2019

Wij hebben dit jaar ervoor gekozen om de macro-economische cijfers en de uitwerking van het op Prinsjesdag aangekondigde regeringsbeleid wat…

Read More

De WAB, een wetsvoorstel met impact op HR

Vóór de zomer gaat er een wetsvoorstel naar de Raad van State om vervolgens door de Tweede Kamer behandeld te worden. Nu is dat niet zo vreemd...

Read More

Organisaties met afstand tot de sollicitatiemarkt

Afstand tot de arbeidsmarkt is een bekend begrip, het geeft aan dat een sollicitant een langere tijd thuis zit en moeite heeft met het vinden van een…

Read More

Elke organisatie is aan verandering onderhevig!

Of je nu wilt of niet, veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer, dwingender en vragen om een reactie. Te laat reageren, levert heel veel…

Read More

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Omtrent het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd is in de afgelopen periode veel gewijzigd. Hieronder geven we een overzicht van de op dit…

Read More

Europese Privacywet en de invloed op uw organisatie

Vanaf 25 mei 2018 zal in heel Europa de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. Nieuwe regelgeving voor alle EU…

Read More