Nieuwe regeling onwerkbaar weer


De consequenties van onwerkbare weersomstandigheden zijn in de regel voor rekening van de werkgever. Ze vallen onder de bedrijfsrisico’s en de werkgever moet loon van de werknemer doorbetalen.

Al lange tijd wordt er gesproken over een nieuwe regeling op het gebied van onwerkbaar weer. In een brief van december heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer laten weten dat hij na overleg met sociale partners heeft besloten om een wachttijd van twee dagen per winterseizoen (november-april) in te voeren. Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen geldt een wachttijd van 19 dagen. Tijdens deze wachtdagen is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. Nadat de wachtdagen zijn verstreken en er op grond van de gemeten temperaturen twee vorstdagen zijn gemeld, kan de werkgever (namens de werknemer) beroep doen op een WW-uitkering bij het UWV.

Belangrijk om te weten is dat er niet meer van het aantal van twee wachtdagen afgeweken kan worden. Lopende cao-afspraken zijn vanaf 1 januari 2020 niet meer geldig. Wel kunnen er andere afspraken over onwerkbaar weer tot 1 november 2020 aangepast worden in de regeling. Dit kunnen afspraken over aanvullingen of omschrijvingen wanneer sprake is van onwerkbaar weer zijn.

De regeling bepaalt verder dat er door de werkgever dagelijks melding gedaan moet worden bij het UWV. Dit geldt ook voor de eerste dagen waarin het loon nog doorbetaald dient te worden. De werkgever geeft aan dat er sprake is van onwerkbaar weer, UWV controleert dit aan de hand van de KNMI-gegevens en zal steekproefsgewijs controleren of er niet gewerkt wordt.