Loonbetaling in vakantie tijdens ziekte


Tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte heeft de werknemer recht op doorbetaling. Vaak na verloop van tijd minder dan het volledige salaris.

Tijdens ziekte kan een werknemer verlof opnemen. Het Europese Hof van Justitie overwoog in december 2021 dat een arbeidsongeschikte werknemer minder loon kan ontvangen maar als hij op vakantie gaat, behoort hij 100% van zijn normale loon te ontvangen.

Het hof oordeelde dat een arbeidsongeschikte werknemer tijdens de vakantiedagen recht heeft op 100% van zijn reguliere loon. De werkgever mag niet wegens arbeidsongeschiktheid in het voorafgaande arbeidstijdvak een lager loon toepassen in de vakantie. Een lager loon tijdens vakantie kan het voor de werknemer minder aantrekkelijk maken om vakantiedagen op te nemen en dat is nou juist niet de bedoeling van de Europese richtlijn. De richtlijn moet bevorderen dat een werknemer ter bescherming van zijn gezondheid daadwerkelijk rust kan nemen naast zijn werk.

Dus: bij opname van vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte ontvangt de werknemer hetzelfde loon als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest.