Gerichte vrijstelling internetvergoeding


Onder voorwaarden gaan bepaalde vergoedingen niet ten koste van de vrije ruimte werkkostenregeling. De vrije ruimte is het percentage van het totale fiscale loon dat je mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Voor de berekening van de vrije ruimte geldt een tweeschijvenstelsel. Tot en met het fiscale loon van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,7%. Naar aanleiding van de coronacrisis is het percentage, net als in 2020, verhoogd tot 3%. Over het meerdere van het fiscale loon bedraagt de vrije ruimte in 2021 1,18%. Daarnaast kunnen werkgevers bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. In het Handboek Loonheffingen 2021 is een handig overzicht van gerichte vrijstellingen terug te vinden.

Voor de werkplek thuis gelden voor de volgende vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen binnen de werkkostenregeling, de volgende gerichte vrijstellingen:

  1. arbovoorzieningen;
  2. gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.

Onder gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur kan ook een abonnement voor internet vrijgesteld zijn. Als het internet bij de werknemer thuis aan de voorwaarden van het noodzakelijkheidscriterium voldoet, dan is de vergoeding van de abonnementskosten gericht vrijgesteld.

Het was tot nog toe alleen mogelijk om de gerichte vrijstelling toe te passen als alle kosten voor een internetabonnement door werkgever werden betaald. Als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalde, voldeed werkgever volgens de Belastingdienst niet meer aan het noodzakelijkheidscriterium. De Belastingdienst heeft besloten dat de eigen bijdrage door werknemer voor privégebruik geen belemmering meer is. Wel is het belangrijk dat er wordt voldaan aan de voorwaarden voor noodzakelijke voorzieningen zoals opgenomen in het Handboek Loonheffingen 2021.

De nieuwe gerichte vrijstelling voor het deels vergoeden van een internetverbinding zijn nog niet in het Handboek Loonheffingen 2021 verwerkt. Deze wordt verwerkt in de tweede uitgave van het handboek.