Eenzijdig wijzigingsbeding


De wetgever heeft een aantal strikte voorwaarden verbonden aan het gebruik van het eenzijdig wijzigingsbeding door de werkgever. Een werkgever kan alleen met succes een beroep doen op het eenzijdig wijzigingsbeding als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan.

 1. Het eenzijdig wijzigingsbeding is schriftelijk overeengekomen.
  Het beding moet op schrift staan, hetzij in de arbeidsovereenkomst, hetzij in de cao of in een ander document dat onderdeel is van de arbeidsovereenkomst. Uiteraard is het eenzijdig wijzigingsbeding pas rechtsgeldig als de werknemer hier ook daadwerkelijk mee heeft ingestemd en voor getekend heeft.
 1. De wijziging kan alleen worden toegepast op bestaande arbeidsvoorwaarden.
  Het beding geeft de werkgever niet de ruimte om nieuwe arbeidsvoorwaarden toe te voegen, maar alleen om bestaande arbeidsvoorwaarden aan te passen.
 1. De werkgever moet een zwaarwegend belang aan kunnen tonen bij de wijziging.
  Een eenzijdig wijzigingsbeding is geen vrijkaart om wijzigingen door te voeren in een arbeidsovereenkomst. Een werkgever dient aan te tonen dat hij een zwaarwegend belang heeft bij het wijzigen van bepaalde arbeidsvoorwaarden. Een zwaarwegend belang van de werkgever kan bedrijfseconomisch of organisatorisch zijn. De bewijslast voor deze ingrijpende wijzigingen ligt bij de werkgever.
 1. Het belang van de werkgever weegt zwaarder dan het belang van de werknemer.
  Uiteindelijk vindt er een belangenafweging plaats. Het belang van de werkgever bij de wijziging moet zodanig zijn dat het belang van de werknemer bij handhaving van de bestaande situatie daarvoor moet wijken.

Wat als je geen eenzijdig wijzigingsbeding hebt opgenomen in de arbeidsovereenkomst? Dan ben je bij een wijziging afhankelijk van de instemming van de werknemer. Soms mag een werkgever de arbeidsovereenkomst toch eenzijdig wijzigen. Een werknemer moet zich volgens de wet gedragen als een goed werknemer. Als werkgever mag je een redelijk voorstel doen tot het wijzigen van bepaalde arbeidsvoorwaarden en de werknemer mag deze alleen weigeren wanneer dit in redelijkheid niet van hem of haar kan worden verwacht.

Twijfel je of bij een wijziging van de arbeidsvoorwaarden wel wordt voldaan aan de vier voorwaarden of heb jij geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst? Onze adviseurs ondersteunen graag. Wij zijn bereikbaar via info@apb.nl of telefonisch op 076 3030 793.