Organisatieontwikkeling, reorganisatie


Iedere organisatie is in goede en slechte tijden aan veranderingen onderhevig. Soms is een steun in de rug, advisering over delen van het proces of volledige outsourcing wenselijk.

Wij hebben ruime ervaring in de volgende trajecten:

  • Begeleiding bij (de)centralisatie;
  • Opzetten en implementeren van een Shared Service Center;
  • Relatie opdrachtgever – opdrachtnemer (Service Level Agreement);
  • Fusie en overnames;
  • Verzelfstandiging;
  • Verkoop;
  • Management buy-in en buy-out.

Ook voor harde saneringen, formele reorganisaties en strategie trajecten kunt u bij ons terecht. Naar wens bieden we ondersteuning bij het gehele proces of onderdelen daarvan.