Bedrijfsopvolging


De komende jaren is in nogal wat MKB-en familiebedrijven bedrijfsopvolging aan de orde. Naast het juridische proces en de waardebepaling dient er veel aandacht gegeven te worden aan het proces tussen de kandidaat (toekomstige eigenaar) en de huidige eigenaar. Succesvolle overname omvat meer dan een goede prijs. Correcte en volledige communicatie is daarbij van groot belang. De adviseurs van APB zijn onafhankelijke intermediairs die diverse overnames succesvol hebben begeleid.