Arbeidsrecht en sociale wetgeving


Arbeidsrecht en sociale wetgeving zijn constant in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Het is voor u als ondernemer dan ook niet altijd mogelijk om deze ontwikkelingen bij te houden, terwijl die adequate kennis wel van u wordt verwacht. Gelukkig beschikken wij over actuele kennis en ervaring op deze rechtsgebieden. Wij stellen altijd een pragmatische toepassing van de regels voor, die moet passen in uw organisatie.

Wij adviseren u over:

  • Arbeidscontracten, managementovereenkomsten, inhuur ZZP’ers, detachering- en flexcontracten;
  • Ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding;
  • Arbowetgeving en (fiscale) verzekeringspakketten;
  • Arbeidstijden, werktijden en wetgeving;
  • Bedrijfs- en sector Cao’s;
  • Cafetaria systemen;
  • OR en Medezeggenschapsrecht;
  • Privacy wetgeving.