Arbeidsvoorwaardennotitie 2024


Vanaf 1987 maken wij voor onze relaties jaarlijks een arbeidsvoorwaardennotitie. In lijn met deze traditie bied ik u, namens het team van APB, dan ook de volgende versie voor 2024 aan. Gebaseerd op de macro-economische ontwikkelingen, de Miljoenennota en het kabinetsbeleid zoals op Prinsjesdag 2023 aangekondigd, schetsen wij de meest relevante maatregelen voor de ontwikkeling van de arbeids- voorwaarden in Nederland. Wij eindigen de notitie met onze conclusies en aanbevelingen en een advies voor uw arbeidsvoorwaarden in 2024.

Uiteraard is uw eigen bedrijfsspecifieke situatie leidend, zeker gelet op de grote diversiteit tussen sectoren en het verschil tussen het (lokale) Nederlandse mkb en de grote (aandachttrekkende) internationale bedrijven. Wij schrijven deze notitie primair voor organisaties die niet onder een cao vallen waardoor u zelf aan de arbeidsvoorwaarden-knoppen kunt draaien. Dat is, lijkt ons, op dit moment in deze onzekere tijd lastig en een grote uitdaging.

Indien er vragen ontstaan naar aanleiding van deze notitie, dan gaan wij graag met u in gesprek.

Namens het team van APB wens ik u veel leesplezier en succes met uw salaris- en arbeidsvoorwaardenkeuzes.

Download Arbeidsvoorwaardennotitie 2024