Arbeidsvoorwaardennotitie 2023


Vanaf 1987 maken wij voor onze relaties jaarlijks een arbeidsvoorwaardennotitie. Gebaseerd op de economische ontwikkelingen, het kabinetsbeleid zoals op Prinsjesdag aangekondigd en de meest relevante maatregelen voor de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in Nederland hebben wij de arbeidsvoorwaardennotitie 2023 opgesteld.

Het kader waarbinnen werkgevers hun arbeidsvoorwaarden moeten plaatsen, is dit jaar erg onzeker. De oorlog in Oekraïne, de ongekend hoge energiekosten, de historisch hoge inflatie en een enorm tekort op de arbeidsmarkt veroorzaken grote problemen in de maatschappij en bij bedrijven. Ga daar als ondernemer maar eens voor staan. Hopelijk helpt dit document u hierbij. Wij schetsen de belangrijkste sociaal-economische ontwikkelingen, de nieuwe HR wet- en regelgeving en komen, zoals elk jaar, met een advies voor uw arbeidsvoorwaarden in 2023.

Indien er vragen ontstaan naar aanleiding van deze notitie, dan gaan wij graag met u in gesprek.

Namens het team van APB wens ik u veel leesplezier en succes met uw arbeidsvoorwaardenkeuzes.

Download Arbeidsvoorwaardennotitie 2023