Arbeidsvoorwaardennotitie 2019


Voor u ligt wederom onze jaarlijkse arbeidsvoorwaardennotitie. Een traditie waar wij in 1987 mee zijn begonnen. Inmiddels dus 32 jaar oud! Toen nog op papier en inmiddels in een digitale versie om voor u de ontwikkelingen op economisch en arbeidsvoorwaardelijk gebied voor het komende jaar op overzichtelijke wijze in beeld te brengen. Wij hebben dit jaar ervoor gekozen om de macro-economische cijfers en de uitwerking van het op Prinsjesdag aangekondigde regeringsbeleid wat uitgebreider te verwoorden. In de inhoudsopgave kunt u snel terugvinden welk onderwerp u relevant vindt.

Uiteraard blijven de arbeidsvoorwaardelijke consequenties van het regeringsbeleid het kader waarbinnen werkgevers hun arbeidsvoorwaarden voor 2019 kunnen plaatsen en daar geven wij u dan ook afsluitend advies over. Uw eigen, specifieke situatie, van uw organisatie en branche, blijven hierbij natuurlijk een cruciale rol spelen.

Het doel van deze notitie, opgesteld met de ons beschikbare informatie tot en met 16 oktober 2018, is u te ondersteunen bij het vormgeven van uw arbeidsvoorwaardenbeleid voor volgend jaar. Indien er vragen ontstaan naar aanleiding van deze notitie gaan wij natuurlijk graag met u in gesprek.

Ik wens u, namens het team van Adviesbureau APB, veel leesplezier en succes met uw keuzes voor het komende jaar. Aarzel niet indien u vragen heeft. Wij zijn ervoor!

Download PDF bestand